Fågelinfluensa i Sverige

Jordbruksverket har sänkt skyddsnivån för fågelinfluensa från 2 till 1. Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå utomhus igen. Det varmare vädret gör att viruset får svårare att överleva i miljön, vilket medför lägre risk för spridning till tamfåglar.

Under hösten och vintern har fågelsjukdomen fågelinfluensa cirkulerat i Europa. Sedan Danmark fick sitt första fall i november beslutade Jordbruksverket om förhöjd skyddsnivå. Under vintern har fågelinfluensa konstaterats  hos  båda tama och vilda fåglar på flera platser i Sverige. Inga fall har påvisats i Jönköpings län. I och med vårvärmen får viruset svårare att överleva i miljön, vilket medför lägre risk för spridning till tamfåglar och Jordbruksverket har därför sänkt skyddsnivån till 1. Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå utomhus igen.

 

Det här innebär skyddsnivå 1:

Förhindra kontakt med vilda fåglar