Djur- och växtskyddsområde

Om det behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett område får länsstyrelsen eller kommunen meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt och fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig i ett område. Det vanligaste skyddet är att skapa störningsfria områden under vår och försommar till skydd för fågellivet.

I Jönköpings län finns det 26 fågelskyddsområden.