Store Mosse nationalpark

I Jönköpings län ligger Store Mosse nationalpark. Området är det största svenska myrområdet söder om Lappland. Under 5000 år har torvlagret i mossen fått växa till sig. Landskapet ger en inbjudande känsla till att vandra i den orörda vildmarken.

Store Mosse har en egen webbplats: www.storemosse.se.

naturum Store Mosse

Mitt i nationalparken ligger naturum Store Mosse. Här kan du bland annat titta på Granfjällsbjörnen och undersöka hans björnide, uppleva kungsörnen i sitt bo, blicka ut över gungflyets vidder, följa historien om Store Mosses utveckling och mycket mer.   

Nationalparker i Sverige

Sveriges riksdag bestämde redan 1909 att vi skulle ha ett antal nationalparker i landet. Samma år bildades inte mindre än nio olika nationalparker. Efter det har fler nationalparker bildats och totalt finns det idag 29 parker att besöka. Det är regeringen och riksdagen som fattar beslut om vilka områden som ska bli nationalparker. Tanken med bildandet av nationalparker är att spara ett naturarv åt både oss själva och kommande generationer för att besöka och bevara. Att bli nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Dessa områden skyddas via ett extra starkt lagskydd. Grundtanken med bildandet av nationalparker är att ge skydd åt naturliga särskilt värdefulla områden som representerar Sveriges natur. Det är staten som äger marken där nationalparkerna ligger och det är naturvårdsverket som har huvudansvaret för planering och genomförande av nya parker. Länsstyrelsens uppdrag är att sedan förvalta och sköta om områdena så att de bevaras i dess ursprungliga skick.

Sveriges nationalparker


 Fakta:

Bildad år: 1982
Dominerande naturtyp: Våtmark
Kommuner: Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo
Storlek: 7682 ha
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket och Trafikverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

 Store Mosse nationalpark

Store Mosse nationalparks logotyp

 Naturum Store Mosse

Logotyp Naturum Store Mosse

 Content Editor