Stora rovdjur i Jönköpings län

Till de stora rovdjuren i Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn. I Jönköpings län finns det i nuläget fasta stammar av lodjur och kungsörn. Varg förekommer då och då i länet. Vargarna som rör sig i södra Sverige är oftast på vandring och söker efter andra vargar att bilda par med. Ibland kan ensamma vandringsvargar bli stationära en tid. Björn kan förekomma i södra Sverige och Jönköpings län, men det är mycket sällsynt. Nedan finns en kort presentation av de rovdjursarter som förekommer eller kan förekomma i Jönköpings län

Kungsörn (Aquila chrysaetos)

Kungsörnen är en av Sveriges största rovfåglar. Kungsörn observeras regelbundet i Jönköpings län, framför allt i den västra delen av länet där det finns stora mossmarker. I Store Mosse nationalpark stödutfodras örnar under vintern.   

Läs mer om kungsörn 

Lodjur (Lynx lynx)

Lodjuret är det enda vilda kattdjuret i Skandinavien. Lodjur lever främst av rådjur och trivs bra i småbrutet landskap. Lodjurhonor som får ungar förekommer årligen i Jönköpings län.

Läs mer om lodjur

Varg (Canis lupus)

Vargen är det största av alla vilda hunddjur. Vargar är flockdjur, men innan de bildar revir går de ensamma och söker efter en partner. Det är dessa ensamma vargar som förekommer regelbundet i södra Sverige. 

Läs mer om varg