Länsstyrelsens rovdjursförvaltning

Riksdagen har beslutat att de stora rovdjuren hör hemma i den svenska naturen. Länsstyrelsen ansvarar för rovdjursförvaltningen i länet. Det är ofta en balansgång mellan att begränsa skador orsakade av rovdjur och att upprätthålla livskraftiga rovdjursstammar.

Den svenska rovdjurspolitiken syftar till att säkerställa att de fem rovdjursarterna - björn, lodjur, järv, varg och kungsörn - på lång sikt finns kvar i den svenska faunan. Länsstyrelsen arbetar utifrån riktlinjer från Naturvårdsverket, som har huvudansvar för att genomföra riksdagens rovdjurspolitik.

Länsstyrelsens ansvarsområden

Länsstyrelsen i Jönköpings läns främsta arbetsuppgifter inom rovdjursförvaltning är att:

  • ansvara för inventering av rovdjuren
  • besluta om skyddsjakt på enstaka problemdjur av lodjur och varg
  • informera om rovdjuren
  • ge råd och hjälp till boende i länet
  • besluta om bidrag till skadeförebyggande åtgärder
  • besluta om ersättning för viltskador
  • förebygga jaktbrott

Personal

På Länsstyrelsen arbetar handläggare inom rovdjurs -och viltskadefrågor. Vi arbetar för att förebygga och minimera konflikter mellan människor och rovdjur och för att politiska mål för rovdjuren ska uppnås. Inventering av rovdjur är en viktig arbetsuppgift för att se om de beslutade antalsnivåerna uppnås eller ej. Det har stor betydelse för om och hur rovdjuren ska förvaltas genom jakt.  

Till Länsstyrelsen hör även förordnade besiktningsmän och rovdjursinventerare. Besiktningsmännen besiktigar tamdjur som misstänks ha blivit skadade eller dödade av ett rovdjur. För kontakt och mer information om viltskador och besiktning se Viltskador. Rovdjursinventerarna, även kallade spårarna, inventerar rovdjur när det finns snö och genomför kvalitetssäkringar av allmänhetens observationer när det är möjligt, främst med avseende på snötillgång (det är ibland även möjligt att kvalitetssäkra med hjälp av foto på rovdjur). För kontakt och mer information om inventering se Inventering och rapportering.  

Kontakta oss gärna om det är något du undrar över, se kontaktuppgifter till höger.

Viltförvaltningsdelegationen

Inom viltförvaltningen har länsstyrelsen till sin hjälp en viltförvaltningsdelegation som beslutar om övergripande frågor rörande länets viltförvaltning. Tanken med delegationen är att ledamöterna ska representera länets befolkning och att den ska ge medborgarna större inflytande över viltförvaltningen. Mer information:  Viltförvaltningsdelegationen i Jönköpings län.

Samverkansrådet

Sverige är uppdelat i tre rovdjursförvaltningsområden: norra, mellersta och södra. Indelningen speglar vilka arter som finns i olika delar av landet. Varje område har ett samverkansråd för samarbete inom rovdjursförvaltning. Jönköpings län tillhör det södra området, som också omfattar Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Kronobergs, Blekinge, Skåne och Hallands län. Syftet med samverkansrådet är att förvaltningen ska bli enhetlig.

Mer information

Naturvårdsverket är den centralt ansvariga myndigheten för viltförvaltning i Sverige och mer information i ämnet finns på Naturvårdsverktes hemsida.

 Viltförvaltning

Rovdjursförvalningen är en del av viltförvaltningen som du hittar mer information under ämnesområdet Jakt och vilt