Rodjursinventering

Varje år genomför länsstyrelsen rovdjursinventeringar, det vill säga kartlägger var i länet rovdjuren finns och hur många de är. Att länets medborgare rapporterar in rovdjurs-observationer har stor betydelse för inventeringsarbetet.

Lodjur och varg kartläggs främst genom att de spåras på snö. Länsstyrelsen använder även viltkameror i arbetet med att säkerställa lodjursföryngringar, och om vi hittar vargspillning finns det möjlighet att analysera den med avseende på kön och vilket ursprung vargen har.  

Varför kartlägger länsstyrelsen rovdjuren?

Länsstyrelserna i Sverige har ansvar för inventering av stora rovdjur inom respektive län. Kunskapen om hur många rovdjuren är och var de finns är viktiga underlag för länsstyrelsen, bland annat vid beslut om jakt på rovdjur, vid fördelning av bidrag till rovdjursavvisande stängsel och ersättning för skador på tamdjur. Länsstyrelsen ska också bevaka rovdjursstammarnas storlek i förhållande till de nationella och regionala målen.

Rapportera dina observationer av rovdjur och rovdjursspår

Länets medborgare har en viktig roll i inventeringen i form av inrapportering av spår-, syn- och hörobservationer till länsstyrelsen. Rapporteringen görs enklast via www.skandobs.se. Länsstyrelsens fältpersonal följer upp alla inrapporterade observationer och kvalitetssäkrar så många som möjligt av dessa i fält (främst då det finns spårsnö).  

På kontorstid kan du också ringa in rovdjursobservationer till länsstyrelsens rovdjurshandläggare: 010-223 63 68.

Rapporteringen är till stor hjälp i länsstyrelsens arbete med att göra så bra inventeringar som möjligt utifrån de resurser som finns.

Följande personer är förordnade rovdjursspårare:

Bo Adolfsson (sydvästra och södra länet)Telefon: 070-549 80 61  

Anders Gunnarsson (östra, norra och centrala länet). Telefon: 070-290 89 08  

Sten Johansson (norra och centrala länet). Telefon: 070-867 28 20  

Göran Hansson (norra och centrala länet). Telefon: 070-928 62 92  

Linda Andersson (norra och centrala länet). Telefon: 010-223 63 68 

Kjell Mohlin (centrala, östra och nordöstra länet). Telefon: 070-213 96 95  

 

 Content Editor