Aktuell rovdjursinformation

Här nedan redogörs kortfattat om när Länsstyrelsen besiktigat anmälda viltskador och resultatet av dessa, information om svar från DNA-analyser av vargspillning samt annan information som kan vara av intresse. För information om rovdjursförekomst hänvisar vi till Skandobs.se och Rovbase.se. I Skandobs kan allmänheten rapportera sina observationer av rovdjur se vad andra har rapporterat.

2017

2017-10-13 – En besiktning har under dagen genomförts på en bagge i Tranås kommun. Baggen var inte dödat av rovdjur, troligtvis självdöd.

2017-09-14 – Länsstyrelsen har besiktigat ett får i nordvästra delen av Sävsjö kommun. Fåret hade angripits och dödats av ett lodjur. Förebyggande åtgärder har vidtagits i och runt hagen.

2017-09-03  - Länsstyrelsen har under dagen besiktigat ett får ca 5 km öster om Hok. Några tecken på att fåret dödats av rovdjur hittades inte.

2017-08-20 En besiktning av två lamm har utförts på en gård nordost om Forserum. Lammen har inte dödats av något rovdjur.

2017-08-03– Under dagen genomförde Länsstyrelsen en besiktning av ett dött får på en gård sydväst om Skillingaryd. Fåret bedömdes inte vara dödat av de stora rovdjuren. Däremot fanns tecken som tyder på att en räv, och även fåglar, varit där.

2017-08-02 - Länsstyrelsen har dokumenterat ett lodjursangrepp på två får sydväst om Sandhem i Mullsjö kommun. Besiktningen gjordes under kvällen den 1 augusti. Som akutåtgärd tas den kvarvarande besättningen in under nätterna.

2017-06-28Länsstyrelsen har besiktigat två lamm i nordvästra Vetlanda kommun. Endast det ena lammet gick att besiktiga och det visade sig sannolikt vara självdött. Något rovdjursangrepp kunde inte bekräftas.

2017-06-09 - Länsstyrelsen besiktigade under kvällen en död nötkalv. Kalven hade inte angripits av något stort rovdjur, den var dödfödd och därefter äten på av räv.

2017-06-05 - Länsstyrelse har besiktigat två nötkalvar mellan Aneby och Nässjö. Inget rovdjur har varit inblandat. Djuren har dött av andra orsaker.

2017-05-06 - Besiktning av två lamm i östra Vetlanda kommun har genomförts. Inget av lammen var dödat av rovdjur.

2017-05-05 - Besiktning av ett lamm har genomförts i östra delen av Värnamo kommun. Lammet var inte dödat av rovdjur.

2017-03-31- Den varg som sågs norr om Växjö den 13 februari i år kommer ursprungligen från ett revir på gränsen till Norge. Det säger analysen av den spillning som fältpersonal från Jönköping/Kronobergs län samlade in vid tillfället. Vargens spillning har även analyserats tidigare, nämligen i Hallands län i juni 2016 och dessförinnan har spillning från den hittats på två platser i Värmlands län och en gång i Norge. Det är troligt att det var denna varg som syntes i utkanten av Skillingaryd två dagar efter den spårats norr om Växjö, då med nordvästlig riktning.

2017-03-22 – Länsstyrelsen besiktigade under kvällen ett får norr om Mullsjö. Fåret hade troligtvis dödats under natten till den 20 mars. Det gick inte att fastställa huruvida fåret dödats av rovdjur, räv eller annat eftersom de delar som kunde bidra till svaret på den frågan inte fanns kvar.

2017-03-19 – En nötkalv besiktigades i västra delen av Sävsjö kommun. Kalven var inte mer än ett dygn gammal och enligt besiktningen har den inte dödats av något av de stora rovdjuren. Däremot fanns bitmärken och ätmönster som tyder på att en räv varit där.  

2017-02-16 Länsstyrelsen har dokumenterat ett lodjursangrepp på en tacka, ca 6 km sydväst om Mullsjö. Besiktningen gjordes under kvällen den 16 februari. Som akutåtgärd tas den kvarvarande besättningen in under nätterna.

2017-01-16 En död kungsörn hittades den 15/1 utmed väg 26, ca en mil söder om Bottnaryd. Kungsörnen är omhändertagen av Polisen och kommer att skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys.

2016

2016-10-20 Länsstyrelsen besiktigade den 18 oktober en dovhjortskalv i ett vilthägn utanför Mullsjö. Besiktningen av kalven visade att den dödats av ett lodjur. Inga fler döda djur har hittats inne i hägnet, men det är svårt att överblicka då det är stort. Länsstyrelsen har satt upp två kameror i närheten för att eventuellt kunna se hur lodjuret/lodjuren rör sig i anslutning till hägnet.

2016-10-11 Länsstyrelsen besiktigade under måndagskvällen en tacka cirka 10 kilometer sydväst om Skillingaryd. Tackan bedöms ha dödats av ett lodjur, troligtvis under söndagen eller natten till måndagen. Resterande besättning tas in nattetid för att minska risken för ytterligare angrepp.

2016-09-27  Under tisdagskvällen genomfördes en besiktning av två får ca 5 km nordväst om Mullsjö. Fåren har dödats av lodjur. De kvarvarande fåren har flyttats närmre bebyggelse för att minska risken för ytterligare angrepp. Detta angrepp är det tredje som orsakats av lodjur under 2016.

2016-09-11- Den 11 september besiktigades sju får på en gård cirka sex kilometer nordväst om Vetlanda. Fyra tackor hade dödats och tre skadats. Akutåtgärder i form av ljud- och ljusskrämmor har vidtagits på gården eftersom risken för ytterligare angrepp är som störst de första dygnen efter angrepp (främst nattetid). Under morgonen har en synobservation kommit in till Länsstyrelsen via Skandobs.se på en varg som rört sig i närheten av Björköby.

Länsstyrelsen har meddelat tamdjursägare i området som är anslutna till Rovdjursalert om händelsen och en allmän uppmaning till alla tamdjursägare (främst ägare till får och getter) är att om möjligt vidta förebyggande åtgärder.

2016-07-01 - Under fredagen besiktigades fem får på en gård cirka 10 kilometer söder om Bredaryd. En tacka och två lamm hittades döda, två får fick avlivas och ytterligare ett lamm saknas. Den kvarvarande fårbesättningen har tagits in för natten och kommer så göras en tid framåt, eftersom risken för angrepp är som störst de första dygnen efter angrepp (främst nattetid). Vargen har troligtvis kommit in i hagen via en å som går längs med ena sidan av hagen.

2016-06-20 - Länsstyrelsen besiktigade ett dött lamm utanför Stigamo, strax söder om Jönköping. Av de skador lammet hade kunde besiktningsmannen konstatera att det var ett lodjur som dödat det.

2016-06-10 - Länsstyrelsens besiktningsman besökte den 10 juni en hage utanför Tranås där två nyfödda kalvar hade försvunnit. Ett försök att hitta kalvarna gjordes, bland annat med besiktningshund, men utan resultat.

2016-06-08 – Länsstyrelsen besiktigade den 5 juni ett dött lamm nordväst om Burseryd. Mycket av lammet var uppätet eller bortforslat och det gick därför inte att bedöma skadeorsaken.

2016-05-31 – Den 31 maj besiktigades en tacka och ett lamm på en gård utanför Bosebo, cirka 1 mil väster om Gislaved. Tackan visade tydliga tecken på att ha blivit angripen och dödad av ett lodjur. Lammet har inte dödats av lodjuret då det inte fanns några skador på det. Som förebyggande åtgärd för att minska risken för upprepat angrepp har fåren flyttats till annan plats.

2016-05-22 – Länsstyrelsen genomförde under söndagen en besiktning av ett dött lamm utanför Örserum. Lammet visade sig vara dödat av räv.

2016-05-16 – Länsstyrelsen genomförde under måndagskvällen en besiktning av två lamm i sydvästra delen av Sävsjö kommun. Besiktningen genomfördes med hjälp av en besiktningshund och resulterade i bedömningen att lammen med största sannolikhet tagits av en räv.

2016-03-14 – Länsstyrelsen har fått analyssvar på de två spillningar av varg som tidigare skickats in till Viltskadecenter. Spillningarna samlades in i Värnamo kommun den 29 december 2015 och 21 januari 2016. Analyserna visar att spillningarna kommer från samma individ och att vargen är född i ett revir som heter Kroppefjäll 6, nordvästra delen av Västra Götalands län. Vargen är en hane och av skandinaviskt ursprung. Efter den 21 januari har vi inga ytterligare indikationer på varg i denna del av länet.

2015

2015-12-13 – Under söndagskvällen genomförde Länsstyrelsen en besiktning norr om Vetlanda. En tacka hade tidigare under dagen avlivats på grund av skador i ena bakbenet. Besiktningen resulterade i bedömningen att skadorna och spårtecken runtom platsen mest tyder på att tackan skadats av en hund.  

2015-11-19 – Under kvällen den 19 november rapporterades två vargobservationer i Bankeryd. Den första var vid elljusspåret och den andra vid industriområdet norr om Bankeryd. Länsstyrelsen har sökt av båda platserna med särskilt utbildad spårhund. Spårningen indikerar att det kan ha varit varg vid elljusspåret, däremot visade inte hunden några tecken på att varg skulle ha passerat vägen vid industriområdet.

2015-11-09 -Länsstyrelsen har tagit emot två rapporter om varg i närheten av järnvägen i Taberg under morgonen. Länsstyrelsen har sökt vid två platser med en särskilt utbildad spårhund. Spårningen indikerar på att det kan ha varit en varg som passerade. 

2015-11-02 – Runt sjutiden på morgonen har en varg observerats tre gånger i västra utkanten av Skillingaryd. Senaste observationen gjordes 7.10 och eftersom inga fler observationer har kommit till Länsstyrelsen har den förmodligen tagit sig ifrån samhället. Det händer att vargar och andra vilda djur rör sig i utkanten eller genom samhällen, vilket inte behöver vara onormalt på något sätt. Ser man en varg i tätortsmiljö är det bra att ge den utrymme för att kunna ta sig till en lugnare miljö.

2015-10-23 -  Länsstyrelsen har den senaste tiden besiktigat tre rapporterade viltskador på tamdjur; 13/10: ett lamm, Aneby kommun 15/10: nyfödd nötkalv, Sävsjö kommun 21/10: lamm, Aneby kommun. Inget av dem har varit orsakat av rovdjur.

2015-09-28  - Länsstyrelsen fick under måndagen en rapport om en varg som setts i Nyholm morgonen den 26 september. Vargen gick över en tomt och fotograferades genom en fönsterruta. Vargen visade sig vara den varg som tidigare spårats och observerats i området väster om Skillingaryd under vintern 2015, och även tidigare år. Vargen har en skada på vänster baktass, troligtvis sedan slutet av 2014.

2015-09-13 - Under söndagen den 12 september har Länsstyrelsen besiktigat tre döda nötkalvar på en gård väster om Värnamo. Två av kalvarna visade sig vara dödfödda. Dödsorsaken för den tredje kalven, som också var nyfödd, är okänd eftersom det inte fanns något mer än skelettet kvar att besiktiga.

2015-08-25 - Under söndagen fick Länsstyrelsen kännedom om en död nötkalv i en hage i Burserydstrakten, Gislaveds kommun. En besiktning gjordes under måndagen och av skadorna att döma har kalven troligtvis angripits av en varg. Angreppet bör ha inträffat under kvällen den 22 augusti. Ett sms skickades under måndagskvällen till de som anmält sig till Rovdjursalert. Länsstyrelsen känner inte till några observationer av varg i länet under den senaste tiden och det går inte att säga var den aktuella vargen är någonstans nu eller några andra detaljer om den. Om man ser en varg tar Länsstyrelsen tacksamt emot information om detta, via telefon, e-post eller rovobs.se. Eventuell kompletterande information läggs löpande ut på denna sida.

2015-08-04 - Från en gård i Fröderyds socken i sydvästra delen av Vetlanda kommun inkom under måndagen den 3 augusti en anmälan om död nötboskap, en ko och två kalvar var döda samt ytterligare en kalv som fick avlivas. En besiktning av djuren gjordes av Länsstyrelsens besiktningsmän samma dag. Några skador orsakade av rovdjur fanns ej på någon av djuren utan de hade dött av andra orsaker.

2015-05-17 – En besiktning genomfördes på en tacka på en går mellan Huskvarna och Gränna. Besiktningen visade att tackan inte angripits av något rovdjur.

2015-03-26 – Länsstyrelsen har under kvällen den 26 mars besiktigat en nötkalv i Sävsjö kommun. Kalven har inte dödats av något annat djur och rovdjursangrepp kan uteslutas.

2015-03-20 - Den 19/3 kontrollerades våra kameror som suttit uppe i syfte att få bilder på vargen som rört sig väster om Skillingaryd en längre tid. Det visade sig att vargen varit framför kamerorna natten till den 16/3 och natten till den 17/3. Vargen stödjer inte på vänster bakben på grund av en skada på underbenet/tassen. Utöver skadan ser vargen ut att vara i gott skick.

2015-02-23 – Under helgen har vargen som rör sig väster om E4:an i Gnosjö, Vaggeryd och norra Gislaveds kommun spårats vid Ingarp och Uppebo. Det är tack vara spårrapporter från allmänheten som länsstyrelsen kunnat spåra vargen. I media har det förekommit felaktiga uppgifter om att det ska finnas foto på vargen eller andra synobservationer. De allra flesta rapporter vi har om vargen är spårrapporter, det är få personer som har sett den.

2015-02-19 - Länsstyrelsen har tidigare konstaterat genom spårningar att vargen som rör sig i västra Vaggeryds kommun med omnejd haltar och har en skada troligtvis någonstans på vänster sida. De senaste dagarna har den uppehållit sig i trakterna av Ljungberg och flera personer har sett den passera genom Ljungberg (5 km väster om Skillingaryd). Vargen uppges vara mager och hoppar ibland på tre ben. Länsstyrelsen är angelägen om att veta var vargen kan befinna sig och tar därför tacksamt emot rapporter från de som ser den. 

2015-02-18 - Sammanfattning av rovdjursläget   
Vintern innebär alltid en period med många kvalitetssäkringar av rovdjursrapporter och en ständig koll av väderprognoser för att planera inventeringsarbetet. Snötillgången är avgörande för hur bra resultatet blir. Även om den här vintern inte varit optimal för att inventera rovdjur, så har Länsstyrelsen ändå fått in många rapporter och kunnat följa upp dessa på olika sätt. Utöver allmänhetens medverkan har länsstyrelsens fältpersonal gjort ett stort jobb att försöka reda ut hur många lodjurshonor som fått ungar föregående år och hur det ligger till med vargförekomsten i länet. Jägareförbundet i Jönköpings län har också gjort en stor insats genom att under en dag inventera stora områden i Habo, Mullsjö, delar av Jönköpings och Gislaveds kommun.  

Än så länge får inventeringsresultaten för lodjur anses som preliminära då inventeringsperioden pågår fram till 28 februari. Men hittills är resultatet att länet berörs av 4-5 lodjursföryngringar (honor med ungar). Liksom tidigare år delas troligtvis en stor del av dessa föryngringar med angränsande län. Detta kommer att klargöras efter att inventeringsperioden avslutas och allt inventeringsdata sammanställs. Liksom tidigare år finns föryngringarna i Mullsjö, Gislaveds och Värnamo kommun. Utöver dessa har enstaka ensamma individer spårats i andra delar av länet.  

Under vintern har en varg spårats vid ett flertal tillfällen i området väster om Skillingaryd, från Stengårdshult och söderut till Store mosse nationalpark. Vargen har kunnat identifieras med hjälp av spillnings-DNA, och det har visat sig vara en hane som är uppväxt i ett Värmländskt revir. Varghannen har återkommit till detta område sedan han först dokumenterades där sommaren 2013. Länsstyrelsen har spårat varghanen flera gånger under januari och februari, ibland långa sträckor, och har inte sett några urinmarkeringar som tyder på att vargen hävdar revir. Men han tycks ändå vara stationär i området för tillfället.  

2015-02-16 – Länsstyrelsen har den 12 februari kvalitetssäkrat spår efter den varg som uppehållit sig i området väster om Skillingaryd. Spårningen gjordes i nordöstra delen av Gislaveds kommun. Denna del tillsammans med västra Vaggeryds kommun utgör det område där Länsstyrelsen regelbundet kunnat bekräfta vargförekomst sedan nyåret. Spårningarna som gjorts visar inte på något revirhävdande beteende. Något bytesdjur har ännu inte hittats. Den 15 februari har ytterligare spårobservationer gjorts i området med hjälp av privatpersoner.    

2015-02-13 – Statens veterinärmedicinska anstalt har obducerat det lodjur som hittades för en vecka sedan i närheten av Burseryd, Gislaveds kommun. Lodjuret hade kraftiga blödningar från bitskador på halsens undersida och på frambenen. Det fanns även flera skador i ansiktet. SVA bedömer att det med största sannolikhet dödats av ett annat lodjur. Lodjuret var en hane som bedömdes vara 4 år och hade, sedan den fick en sändare av Grimsö forskningsstation (februari 2013), ett hemområde som omfattat 1200 km2.

 Mer information om lodjuret från SLU och Grimsö.

2015-02-09 - Ett dött lodjur hittades i helgen i trakten av Smålandsstenar. Det är med största sannolikhet två hanar som har slagits vilket ledde till dödlig utgång. Lodjuret är omhändertaget av polis och skickat till SVA för vidare analys.

2015-02-06 – Länsstyrelsen har den 2 och 4 februari spårat en varg väster om Skillingaryd. Spårlöporna är från samma individ och sammanlagd spårsträcka är 6 km. Därutöver har en privatperson spårat den ytterligare 3 km den 3 februari. Inga revirmarkeringar har synts till under dessa spårningar. Vargen har inte heller tagit några byten.

2015-02-02 – Två vargspillningar (insamlande den 30/12 och 24/1) har analyserats med avseende på kön och ursprung. Spillningarna samlades in av kvalitetssäkrare under spårning i norra delarna av Gislaveds kommun. Resultatet visar att det är samma varg som lämnat spillningarna och att det är samma individ som tidigare förekommit i länet sommaren 2013 och vintern 2013/2014. Vargen, en hane, kommer ursprungligen från Djurskogsreviret i Värmlands län.

2015-01-25 – Länsstyrelsen var under söndagen på en kvalitetssäkring av rapporterade vargspår utanför Hagafors, Vaggeryds kommun. Spåren visade sig vara från hund och inte varg. Länsstyrelsen har även sökt efter eventuella vargspår i trakterna av Bringetofta men utan resultat.  

2015-01-24 – Under dagen har ett stort antal personer från Jägareförbundet deltagit i en inventering efter lodjur i Mullsjö, Habo, del av Jönköpings södra och stora delar av Gislaveds jaktvårdskrets. En föryngring (hona med två ungar) har spårats i Gislavedskretsen. Härutöver har endast ensamma lodjur spårats på ett par platser i de inventerade områdena. Länsstyrelsen och Jägareförbundet har tillsammans planerat och genomfört för inventeringen. Förutsättningen för att kunna genomföra inventeringen är att det finns lagom gammal spårsnö (ca 2 dagar gammal) under en helg, och det gjorde det under lördagen den 24 januari. Länsstyrelsen fortsätter ordinarie inventeringsarbete fram till sista februari för att om möjligt hitta ytterligare föryngringar.  

2015-01-24 – En varg har spårats av Länsstyrelsens kvalitetssäkrare i trakterna kring Valdshult. Spillning är insamlad och inskickad på analys.

2015-01-02-En nötkalv av rasen Higland Cattle har idag besiktigats av Länsstyrelsen på en gård utanför Vrigstad i Sävsjö kommun. Kalven var ej rovdjursdödad utan hade dött av annan orsak.

2014

2014-12-31 - En varg har spårats av Länsstyrelsens rovdjursspårare. Spårningen gjordes väster om Skillingaryd. Spillning har samlats in och kommer att analyseras. För mer info - se www.rovobs.se

2014-12-21 - En hund dödades under rådjursjakt av en kungsörn. När hunden, en tax, hittades av ägaren var den död och skadorna påminde om de som kan orsakas av kungsörn. En av länsstyrelsens besiktningsmän har under eftermiddagen och kvällen besiktigat hunden och kommit fram till att en kungsörn har dödat hunden. Att angreppet skulle ha orsakats av några andra rovdjur har uteslutits. Händelsen inträffade i Habo kommun.

2014-12-01 - Länsstyrelsen har under dagen besiktigat en älgkalv som rapporterats vara dödad av varg. Älgkalven hittades under helgen, i södra delen av Sävsjö kommun, och låg i ett större dyhål. Kalven var liten och hade en äldre skada på ena bakbenet. Besiktningsmannen kunde konstatera att älgen inte blivit dödad av något rovdjur.  

2014-10-13 - En besiktning på ett får har genomförts kvällen den 11 oktober i sydöstra delen av länet. Rovdjursangrepp kunde uteslutas.

2014-10-02 – Under förmiddagen har en besiktning genomförts cirka 1 mil norr om Sävsjö. Besiktningen gjordes på två kalvar. De två besiktningsmännen som var på plats kunde konstatera att skadorna inte var orsakade av något rovdjur.

2014-09-29 – En besiktning av en nyfödd kalv genomfördes kvällen den 29 september, en knapp mil sydost om Tranås. Det gick tyvärr inte att klarlägga varför den dött eftersom det inte fanns så mycket kvar av kalven. Kalven var en av två tvillingkalvar som fötts två veckor för tidigt. Den andra kalven var dödfödd.

2014-09-22 – Med anledning av felaktiga uppgifter i media förtydligar Länsstyrelsen att vargobservationen en mil väster om Skillingaryd den 22 september är emottagen, inte avfärdad som Skillingaryd.nu skriver. Länsstyrelsen kan inte bekräfta att det är varg, inte heller avfärda observationen. För vidare information om observationer av varg och lodjur hänvisas till http://f.rovobs.se/

2014-09-15 – En besiktning av ett dött lamm har genomförts utanför Sävsjö. Lammet var självdött, men ett lamm ur besättningen saknades. Orsaken till detta är oklar.

2014-09-03 - Den möjliga vargspillningen som samlades in i juli i trakten kring Ålaryd har nu analyserats. Tyvärr var spillningen för gammal för att få ett säkert resultat. Så här lyder svaret: ”Spillningen fungerade på endast 6 av 30 analyserade markörer och visade på förekomsten av flera alleler som inte påträffats bland varg. Detta indikerar att provet innehåller DNA från ett annat hunddjur och i ett artbestämningstest påvisade vi förekomsten av DNA från räv. Notera att detta inte utesluter att spillningen är från en varg, utan kan bero på DNA från vargen i så fall är allt för nedbrutet för arbestämning och identifikation. ”.  

2014-09-02 - Besiktning av en bagge har genomförts ca en mil nordväst om Jönköping. Baggen var inte skadad av rovdjur.  

2014-08-29 - Besiktning utförd på nyfödd kalv, söder om Sävsjö. Mycket var ätet på kalven men besiktningen visade tydligt att kalven var dödfödd.  

2014-08-26 – Besiktning utförd på lamm nordväst om Sävsjö. Besiktningen visade på lodjursangrepp. Akutåtgärder är vidtagna.  

2014-08-14 – En häst besiktigades där man befarade att skadorna var orsakade av rovdjur. Besiktningen visade på att skadan uppkommit på annat sätt och att rovdjur inte var orsaken. Platsen var ca 10 km sydväst om Mariannelund.  

2014-08-13 - Besiktning av nyfödd kalv i norra Gislaveds kommun. Okänt vad den dött av men tydligt att det inte var något av de stora rovdjuren.

2014-07-31 – Besiktning utförd på får ca 15 km nordväst om Sävsjö. Tre döda lamm och två saknades. Ett av det saknade har återfunnits efter besiktningstillfället. Besiktningen av de döda lammen visade att det var ett lodjursangrepp. Akutåtgärder är vidtagna i hagen.  

2014-06-27 – Besiktning utförd på ett lamm i Vetlanda kommun. Lammet hade dödats av lodjur.

 Rapportera rovdjur