Rovdjur

Lodjur. Foto: Lars Petersson.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka. Med förvaltning menas till exempel inventering av rovdjur, beslut om skyddsjakt, förebygga eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som orsakas av rovdjuren. Länsstyrelsen informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet genom till exempel media, föreläsningar och möten med berörda människor.

Till de stora rovdjuren i Sverige räknas björn, varg, lo, järv och kungsörn. I Jönköpings län finns det i nuläget fasta stammar av lodjur och kungsörn. Ibland passerar varg igenom länet. Björn påträffas mer sällan i länet.

28 § i jaktförordningen

Tamdjursägare har rätt att skydda sina djur på vissa villkor, enligt 28 § jaktförordningen.

Om du har skyddat dina tamdjur med stöd av § 28 måste du omedelbart anmäla detta till Länsstyrelsens växel 010-223 60 00 (vardagar mellan klockan 08.00-16.00). Övrig tid samt under helger och lediga dagar ringer du SOS Alarm på telefonnummer 08-4542027 för att sedan bli kopplad till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen skickar snarast ut en naturbevakare som gör en bedömning huruvida djurägaren handlat i enlighet med lagen. Finns misstanke om brott går ärendet till polisen.

Länsstyrelsen skickar snarast ut en naturbevakare som gör en bedömning huruvida djurägaren handlat i enlighet med lagen. Finns misstanke om brott går ärendet till polisen.

Content Editor - Allows authors to enter rich text content.  Content Editor

 

Rovdjursalert. En sms-tjänst för dig som djurägare.

 Rovdjursspårare och besiktningsmän

Bo Adolfsson (sydvästra och södra länet)
Telefon: 070-549 80 61

Anders Gunnarsson (östra, norra och centrala länet)
Telefon: 070-290 89 08

Sten Johansson (norra och centrala länet)
Telefon: 070-867 28 20

Göran Hansson (norra och centrala länet)
Telefon: 070-928 62 92

Linda Andersson (norra länet)
Telefon: 010-223 63 68 

Kjell Mohlin (centrala, östra och nordöstra länet)
Telefon: 070-213 96 95