Körning på allmän väg med terrängfordon

Länsstyrelsen kan meddela dispens från det generella förbudet att framföra terrängfordon på allmän väg.

Med terrängfordon avses fordon som har registrerats som terrängmotorfordon och terrängsläp. En sådan dispens söks skriftligen hos Länsstyrelsens rättsavdelning. I ansökan är det viktigt att berätta varför man önskar framföra terrängfordon på allmän väg och att noga ange var man önskar färdas.

Ansökningsavgiften är 2 000 kronor.

När Länsstyrelsen prövar en ansökan om dispens tas främst hänsyn till trafiksäkerheten. De dispenser som har meddelats har skett för att ge funktionshindrade möjlighet att nå naturen.