Kartor för viltförvaltning

Kartor som berör viltförvaltningen tillgängliga i den externa webbkartan. Det innebär att gränser och relaterad information för de kartor som publiceras kan ses av alla besökare på vår hemsida. Därför publiceras inte information som innehåller personuppgifter.

Kartor som visas         

 • Älgjaktområden
 • Älgförvaltningsområden
 • Viltvårdsområden

Information som kan visas        

 • Områdets yttergräns
 • Objektsinformation (områdets beteckning, områdesnamn med mera).

Gör så här

 1. Zooma till området du vill se
 2. Klicka på knappen identifiera objekt ”i”         
 3. Klicka i kartan på den plats du vill ha info om        
 4. Klicka på pilen till vänster om objektsnamnet
 5. Klicka på objektet du vill ha info om
 6. Klicka sedan på objektets namn i rutan ovanför listan med de visade objekten
 7. Tabell med områdesinformation kommer att visas i detta läge

 Karttjänst