Jakt efter kronhjort

Jakttiden är dels från och med 16 augusti fram till älgjaktens början den andra måndagen i oktober, dels januari månad. Under augusti-oktober är endast smyg- och vaktjakt tillåten.

Ätande kronhjort Foto: www.fotoakuten.se

Ätande kronhjort Foto: www.fotoakuten.se

Inom kronhjortsskötselområde är jakttiden från 16 augusti till 31 januari. Under tiden 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv och ske som smyg- eller vaktjakt.

Utanför kronhjortsskötselområde är endast årskalv tillåtet (inga vuxna djur)!
Kalv tillåten under tiden 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober (enbart smyg- eller vaktjakt ) och 1 januari - 31 januari.

Från och med år 2001 ska jakträttsinnehavare som fällt kronvilt anmäla jaktresultatet till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång. 

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om administration av jakt efter älg, kronhjort och stora rovdjur m.m. (NFS 2002:19), sid. 6, anges bland annat:

Vid beslut om bildande av kronhjortsskötselområde är det viktigt att risken för trafikolyckor samt skador på skog och gröda särskilt beaktas. Det är synnerligen viktigt att markägare som har kronhjort på sina marker får möjlighet att upprätthålla en rimlig balans mellan hjortstammen och skogens utveckling. Detta bör tydligt framgå av en skötselplan. Ett väl fungerande samråd mellan markägare och jakträttshavare är av mycket stor betydelse.

 

Vidare läsning

Naturvårdsverket
Jakt och viltvård