Jakt efter vildsvin

Efter tvåhundra års frånvaro har vildsvinet återetablerat sig i den svenska faunan. Vildsvinet får sedan den 1 juli 2001 jagas från den 16 april till den 15 februari i Sverige (årsunge får jagas året runt).
vildsvin (http://www.fotoakuten.se/)

Arten vandrade in vid istidens slut. Så småningom utrotades vildsvinet alternativt uppgick i tamsvinsstammen. Under 1900-talet började man hålla vildsvin i hägn för jakt. Efter rymningar under 1900 talets senare hälft har de på nytt fått fäste i vårt land. Stammen har ökat snabbt i sydöstra och södra delen av Sverige.

Vildsvinet får sedan den 1 juli 2001 jagas från den 16 april till den 15 februari i Sverige (årsunge får jagas året runt). Den enda restriktionen är att kultingförande sugga är fredad. Regeln har införts för att årskultingar inte klarar sig utan modersuggan. Det är även olämpligt att skjuta bort ledarsuggan i en grupp då det uppstår en social omstrukturering som ofta medför en tidigare reproduktionsstart och leder till att gruppen splittras. Avskjutningen för vildsvin har ökat dramatiskt i Sverige under 1990-talet och början av 2000-talet. (källa: Svenska jägarförbundet).

För att effektivisera jakten får man använda en fast belysning som har satts upp i syfte att underlätta jakten. Länsstyrelsen får också i enskilda fall besluta om att använda belysning eller elektronisk bildförstärkare vid skyddsjakt på vildsvin.

För mer information om vildsvinets ekologi hänvisar vi till Svenska jägarförbundet.