Friluftspolitiska mål

Rik tillgång till natur, individers intresse och ideella organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv. Det är utgångspunkten för de tio mål för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om i december 2012. Friluftslivsmålen är ett stöd för friluftslivets aktörer.

De tio friluftspolitiska målen handlar om:

1. Tillgänglig natur för alla

2. Starkt engagemang och samverkan

3. Allemansrätten

4. Tillgång till natur för friluftsliv

5. Attraktiv tätortsnära natur

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet

8. Ett rikt friluftsliv i skolan

9. Friluftsliv för god folkhälsa

10. God kunskap om friluftslivet

 

Mer information finns att läsa på Naturvårdsverkets webb.

Länsstyrelsen har ett regionalt uppdrag att samordna arbetet med friluftsmålen regionalt samt att tillhandahålla stöd till kommunerna.