Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Har du svårt att gå eller sitter du i rullstol? Har du små barn i barnvagn? En del av naturområdena som Länsstyrelsen sköter har olika former av anpassningar för att underlätta, till exempel ramper och handikapparkering. Här nedan har vi listat en del av dessa platser.
Wibecksleden i Store Mosse nationalpark är anpassad för funktionsnedsatta. Foto: Martha Wägeus.

Här är några förslag på platser som erbjuder upplevelser för alla.

I länets nationalpark Store mosse finns flera anpassade leder för rullstolar och barnvagnar. Besök gärna Wibeckleden, Svartgölsleden, naturum och det närliggande fågeltornet vid Kävsjön. Wibeckleden är även anpassad för synskadade.

Ryfors Gammelskog bjuder på unika naturupplevelser i en urskogslik barrskog - känslan av trollskog är stark. Det är lätt att ta sig fram i skogen längs de väl upptrampade stigarna och det finns en slinga som är anpassad för rullstolar.

Illharjen är en grönskande djungel mitt i Småland. Här delar Emåns vatten upp sig i flera strömmande småbäckar och bildar ett deltaliknande landskap. En spångad vandringsled gör området lättillgängligt för både barnvagnar och rullstolar.

Dumme mosse är ett av länets största, mest varierade myrområden med många olika våtmarkstyper. Myrarna kan kallas södra Sveriges sista vildmarker. På den stora och orörda mossen frodas fågel-, djur-, insekts- och växtliv. Här finns en rullstolsanpassad slinga i reservatet.

Taberg är Smålands "järnmalmsklump" som stiger 340 meter över havet. Mineralsammansättningen i berget är unik i Sverige. Från Taberg har du milsvid utsikt över de småländska skogarna. En stig anpassad för rullstolar och barnvagnar leder till utsiktsplatsen.

I Skurugata finns en rullstolsanpassad led från parkeringen fram till grillplatsen nedanför utsiktspunkten.

Slättösand är ett av Sveriges största flygsandfält i inlandet. En slags öken inne i Smålandsskogarna. Följ den markerade stigen till utsiktsplatsen. Insekter som älskar sand upptäcker du på de öppna sandytorna utmed stigen - ta med förstoringsglas. Här finns en handikappanpassad rastplats.