Bergsklättring

Bergsklättring är en trevlig friluftsaktivitet. I vissa områden kan klättring störa häckande fåglar. Länsstyrelsen avråder därför från bergsklättring i några naturreservat, se nedan vilka.

I vissa av reservaten är det förbjudet att klättra överhuvudtaget och i några reservat är det förbjudet att klättra under vår och sommar, läs mer om vad som gäller i respektive naturreservat. Förbudet gäller med särskilda föreskrifter enligt Miljöbalken (1998:808).

I samtliga reservat ska störning av fågellivet undvikas. Generella bestämmelser kring skydd av vilda fåglar och växter finns i Artskyddsförordningen (2007:845). Detta gäller såväl i naturreservat som i övrig skog och mark.

Bergsklättring under vissa tider riskerar att störa häckande fåglar. Ser du några misstänkta överträdelser kan du rapportera dessa till Polisen på telefonnummer 114 14.

Bergsklättring avråds i dessa naturreservat under hela eller delar av året. Klicka på länken för att läsa vad som gäller för respektive reservat.

I Artskyddsförordningen står:

4 § I fråga om vilda fåglar…är det förbjudet att:

  1. avsiktligt fånga eller döda djur,
  2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
  3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
  4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.

Sidan är uppdaterad 2017-04-19