Fiskeregler

För att skydda och stärka fiskbestånden finns ett omfattande regelverk för fisket. Reglerna har stor betydelse för den långsiktiga förvaltningen av fiskbestånden och fisket. Att följa gällande fiskeregler är därför mycket viktigt för ett fortsatt hållbart fiske.

Fiskets regelverk består av direktverkande EU-förordningar, nationell lagstiftning och Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter. De senare gäller i första hand i havet och i de fem stora sjöarna samt i tillrinnande vattendrag upp till första definitiva vandringshindret.  

Svensk fiskelagstiftning består främst av följande

För att ta reda på gällande regler för fritidsfisket i de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön och i havet – besök Svenska Fiskeregler, www.svenskafiskeregler.se. Här kan du få fram aktuella fiskeregler genom sökningar på karta.

Svenska Fiskeregler har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket. På webbsidan söker du via en karta enkelt fram vad som gäller i det område där du tänker fiska.

Observera att i andra sötvattensområden än de stora sjöarna (se ovan) och tillrinnande vattendrag upp till första vandringshindret regleras fisket i huvudsak av de enskilda fiskerättsägarna. Fiskerättsägarna är ofta organiserade i fiskevårdsområdesföreningar och vissa vatten arrenderas av fiskeklubbar. Både fiskerättsägare, fiskevårdsområdesföreningar och fiskeklubbar upplåter ofta fisket. I sådana upplåtna vatten finns ofta speciella regler. Ta därför alltid reda på vilka regler som gäller då du köper fiskekort. Det finns även vissa regler i Föreskrifterna om fiske i sötvattensområdena som gäller allt sötvatten.

 

Sidan är publicerad 2017-07-31

 Content Editor