Veterinärverksamhet

Länsstyrelsen samordnar och har tillsyn över den veterinära verksamheten.

I Jönköpings län finns cirka 80 yrkesverksamma veterinärer.

Vi har tillsyn över de praktiserande veterinärernas verksamhet såväl på djursjukhus som på enskilda djurkliniker och veterinärmottagningar. Särskilt ansvar har vi för att samverkan sker mellan distriktsveterinärerna, andra veterinärer, djurorganisationer och kommunerna.

Adresser och telefonnummer till länets veterinärer finns på telefonkatalogens Gula Sidorna.