Ansökan om tillståndspliktig verksamhet

Enligt 16 § djurskyddslagen ska den som bedriver djurhållning yrkesmässigt eller i större omfattning ha tillstånd för verksamheten. Detta berör till exempel ridskolor, inackorderingsstall, zoobutiker, kennlar, hund- och kattpensionat med flera.
Marsvin i bur Foto: Länsstyrelsen

Syftet med tillståndet är att den som håller djur i större omfattning eller bedriver yrkesmässig verksamhet med djur på förhand ska visa att de uppfyller de krav som ställs för att djuren ska ha det bra. Många verksamheter som är tillståndspliktiga har djurhållningar som allmänheten ofta kommer i kontakt med. Det är därför viktigt att dessa verksamheter föregår med gott exempel eftersom de är en förebild för många blivande och befintliga djurägare. Ansökan om tillstånd görs i första hand elektroniskt via Länsstyrelsens e-tjänst.

Kravet på tillstånd omfattar den som yrkesmässigt eller i större omfattning

 • håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring,
 • håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar emot hästar för förvaring eller utfodring eller använder hästar i ridskoleverksamhet, eller
 • föder upp pälsdjur.

Vad som räknas som större omfattning varierar beroende på vilket djurslag det handlar om, se nedan.

Häst

Följande verksamheter med häst ska anses vara av större omfattning:

 • hållande av 10 eller fler hästar äldre än 24 månader,
 • uppfödning av 4 eller fler hästar per år,
 • upplåtande av 4 eller fler hästar per år,
 • försäljning av 4 eller fler hästar per år från egen uppfödning,
 • försäljning av 4 eller fler hästar per år från annans uppfödning, samt förvaring eller utfodring av 4 eller fler hästar.

Hund

Följande verksamheter med hund ska anses vara av större omfattning:

 • hållande av 10 eller fler hundar äldre än 12 månader,
 • uppfödning av 3 eller fler kullar per år,
 • upplåtande av 3 eller fler hundar per år,
 • försäljning av hundar från 3 eller fler kullar per år från egen uppfödning,
 • försäljning av 3 eller fler hundar per år från annans uppfödning, samt
 • förvaring eller utfodring av 4 eller fler hundar.

Katt

Följande verksamheter med hund ska anses vara av större omfattning:

 • hållande av 10 eller fler katter äldre än 12 månader,
 • uppfödning av 3 eller fler kullar per år,
 • upplåtande av 3 eller fler katter per år,
 • försäljning av katter från 3 eller fler kullar per år från egen uppfödning,
 • försäljning av 3 eller fler katter per år från annans uppfödning, samt
 • förvaring eller utfodring av 4 eller fler katter.

Övriga sällskapsdjur

Följande verksamheter med hund ska anses vara av större omfattning:

 • upplåtande av 6 eller fler kaniner eller illrar per år,
 • upplåtande av gnagare, fåglar, reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år,
 • förvaring eller utfodring av 6 eller fler kaniner eller illrar per år, samt
 • förvaring eller utfodring av gnagare, fåglar reptiler, groddjur eller fiskar under förutsättning att verksamheten omfattar 6 eller fler förvaringsutrymmen såsom burar, akvarier, terrarier eller liknande per år.

Vid försäljning av foderdjur (t. ex. möss till ormar) behövs också tillstånd från Länsstyrelsen.