Djurens hälso- och sjukvård

Sedan 1 januari 2010 gäller en ny behörighetslag för veterinärer, djursjukvårdare, hovslagare med flera. Lagen gör det möjligt för fler yrkesgrupper inom djurens hälso- och sjukvård att ansöka om legitimation eller godkännande.
Lagen om djurens hälso- och sjukvård syftar till att en god och säker vård av djur och en god djurhälsa uppnås. Lagen ska vidare bidra till att samhällets krav på djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet tillgodoses.

 Vidare läsning