Anmälan om bristande djurhållning

Länsstyrelsen tar emot anmälningar om bristande djurhållning. Länsstyrelsen kontrollerar att djur som hålls av människor sköts enligt djurskyddslagstiftningen. Din anmälan måste därför gälla brister som regleras av djurskyddslagsstiftningen. Övriga typer av djurärenden hanteras bland annat av kommunens miljökontor eller polis. Nedan kan du se vart du kan vända dig med din fråga.
Ung hund Foto: Länsstyrelsen

Så här anmäler du:

För att anmäla bristande djurhållning ska du vända dig till Länsstyrelsens djurskyddshandläggare.

Ring 010-22 36 123 tisdagar och fredagar klockan 9-11, anmäl direkt på webben eller via e-post till djurskydd.jonkoping@lansstyrelsen.se alternativt skicka anmälan via brev till Djurskyddshandläggarna, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping. 

Om du vill göra en akut anmälan under kvällar och helger så ska du kontakta polisen på telefon 114 14.

Följande uppgifter bör lämnas vid anmälan om bristande djurhållning:

  • Namn och adress till den person anmälan riktas mot.
  • Platsen där djuren finns om annan än ovan.
  • Djurslag och antal djur.
  • Redogörelse för vad anmälaren anser brister i djurhållningen.
  • Övriga upplysningar som kan underlätta för hanteringen av ärendet, såsom portkod, djurhållarens arbetstider, eventuella risker för om djurägaren eller djuret kan utgöra hot för Länsstyrelsens personal.

Anonym anmälan

Alla uppgifter som lämnas i en anmälan är offentlig handling, vilket innebär att vem som helst kan få ta del av anmälan. Vill du anmäla anonymt så kan du inte anmäla via e-post eftersom din e-postadress blir synlig. Vill du ringa in och göra en anonym anmälan ska du inte tala om vad du heter. Du kan inte begära att få vara anonym i efterhand.

Störs du av skällande hundar?

Om du störs av skällande hundar ska du anmäla det till miljökontoret i din kommun. Miljökontoret hanterar störande ljud utifrån miljölagstiftningen.

Förorenar lösspringande katter i din sandlåda?

Klagomål gällande lösspringande katter som orsakar olägenheter i bostadsområden görs till miljökontoret i din kommun. Det kan gälla katter som utför sina behov i sandlådor, på uteplatser, balkonger och i trapphus. Det händer också att katter bereder sig sovplats i utemöbler eller smiter in genom öppna dörrar och fönster hos personer med kattallergi. Miljökontoret hanterar dessa problem utifrån hälsoskyddsföreskrifterna i miljölagstiftningen.

Har du hittat ett kadaver i naturen från lantbrukets djur?

Kadaver från exempelvis nötkreatur, get och får ska skickas för destruktion och får inte grävas ner eller dumpas i naturen. Anmälan görs till miljökontoret i din kommun.

Har du påträffat en lösspringande eller aggressiv hund?

Gäller din anmälan en lösspringande hund eller en hund som uppvisat aggressivitet mot dig eller din hund så ska du kontakta polisen.

Har du bevittnat en misshandel mot ett djur?

Anmälan om djurplågeri görs till polisen. Polisen hanterar dessa ärenden enligt brottsbalken.

Anmäl misskötsel av djur

Telefon till djurskyddshandläggarna 
010-22 36 123 
tisdagar och fredagar klockan 9.00-11.00

E-post
djurskydd.jonkoping@
lansstyrelsen.se

Tänk på att du inte kan vara anonym när du skickar in din anmälan via e-post!

Direkt på webben
Fyll i anmälningsformuläret på vår webbplats

Brev
Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping 

Ange om möjligt rätt adress, eller en noggrann vägbeskrivning så underlättar du arbetet för oss.