Webbanmälan - anmälan om misskötsel av djur

Om du inte vill att ditt namn ska finnas med i din anmälan, lämna inga personliga uppgifter i formuläret, alltså inget namn, telefonnummer, adress eller liknande. Alla uppgifter som lämnas i en anmälan är allmän handling som vem som helst som vill får ta del av.

​Obefogade anmälningar

Ibland kan det vara svårt att hålla isär sin personliga åsikt om hur djur ska skötas från vilka krav som ställs i lagstiftningen. En hel del av de anmälningar vi får in är inte befogade och djuren sköts enligt lagstiftningen. Länsstyrelsens djurskyddshandläggare lägger en stor del av sin arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa.

Om du tänker göra en anmälan men är osäker på om det finns till-
räc​kliga skäl för en anmälan, ring och rådgör med en djurskyddshandläggare.

Uppgifter som du måste lämna vid anmälan

Om du inte lämnar tillräckligt utförliga uppgifter kan vi tyvärr inte göra någon inspektion. Länsstyrelsen behöver veta vad djurhållaren heter och/eller var djurhållaren bor alternativt var de aktuella djuren finns. Uppgifter markerade med (*) i formuläret måste fyllas i för att vi ska kunna behandla din anmälan.

Anmälan ska gälla djur eller djurhållare i länet

Observera att anmälan måste gälla djur och djurhållare i Jönköpings län. Vi har endast kontroll över djurskyddet i Jönköpings län. För anmälan som gäller djur och djurhållare i andra län, var snäll och kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet.

Lista och länkar till alla länsstyrelser

Vid akuta ärenden kontakta polisen

Vissa ärenden ska anmälas till Polisen. Detta gäller aggressiva lösspringande hundar, misshandel av djur samt akuta ärenden utanför kontorstid.