Vård av skadade vilda djur

Tyvärr skadar sig även djur. Det kan röra sig om alltifrån trafikolyckor till krockar med fönsterrutor eller skräp som har fastnat så illa så att djuret lider och behöver hjälp.
En sparvuggla som fått vård och som ska släppas. Foto: Jens Mattsson.

Även djur råkar illa ut. Listan över olika skador kan göras lång men de vanligaste skadeorsakerna är trafikrelaterade. Det kan även vara en katt som har tagit en fågel eller en igelkottunge som verkar övergiven. Ibland kan skador åtgärdas, ibland finns det inget annat alternativ än att avliva det skadade djuret. Detta kan vara svårt att avgöra och är du osäker är det bäst att kontakta polisen på nummer 114 14. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning.

Polisen har kontaktuppgifter till godkända anläggningar som kan vårda vilda djur. Det rör sig främst om fåglar och mindre däggdjur exempelvis ekorrar, igelkottar och fladdermöss.

Ibland är djuren så pass skadade så att avlivning är enda utvägen. Enligt § 40b i Jaktförordningen får detta göras av vem som helst men man måste vara säker på att inte utsätta djuret för onödigt lidande i samband med avlivningen. Är du osäker är det alltid säkrast att kontakta polisen. Anmäl alltid till polisen om du avlivat något djur som inte får jagas.

De flesta djurungar som verkar övergivna är i stort sett aldrig det. Det bästa är att lämna djurungarna ifred - föräldrarna finns alltid i närheten och ser till sina ungar.

Bra information om vad man bör göra när man hittat skadade vilda djur eller övergivna djurungar får man på Naturvårdsverkets webbplats under rubriken Skadade vilda djur. 

Observera att det enligt jaktlagstiftningen krävs tillstånd från Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen för att få vårda och rehabilitera skadat vilt.

Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905) finns att läsa på Notisums webbplats.