Märkning av djur

Information om hästpass samt märkning av hundar och katter.

Häst

Alla hästar i EU, oavsett ålder eller ras, måste ha ett hästpass. Passet gäller hela hästens liv. Har din häst redan ett godkänt EU-pass behöver du inte byta ut detta. Om du däremot har en häst som inte har ett pass måste du ansöka om det. Kontaktuppgifter till dem som utfärdar hästpass hittar du på Jordbruksverkets webbplats . Där finns också mer information i en folder ”Hästpass – en ID-handling”. Om ditt föl är fött senast den 30 juni ska det ha pass den 31 december samma år. Om fölet är fött den 1 juli eller senare ska det ha pass senast då det är sex månader. Hästpasset måste du kunna visa upp där hästen är uppstallad eller där hästen hålls på bete. Vid transport ska passet alltid vara med. Det är Länsstyrelsen som kontrollerar att hästar har pass.  

Hund

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150)  måste alla hundar vara märkta och registrerade i ett centralt register, som administreras av Jordbruksverket. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd (motsvarande) och polisen har direkt tillgång till registret och får använda det för att fastställa vem som är ägare till djuret. Även Länsstyrelsen har tillgång till detta register och kan hjälpa till med sökningen. På Jordbruksverkets weblats hittar du utförlig information om registret. Där du också kan beställa en folder om märkning av hund. Utöver det centrala hundregistret har Svenska Kennelklubben ett register över hundar registrerade i Kennelklubben.

Katt

Katter kan - och bör - märkas och registreras. Register finns framför allt hos Svenska Kennelklubben (SKK) men även hos Sveriges Kattklubbars Riksförbud (SVERAK). Märkningen sker genom att en veterinär tatuerar katten i vänster öra med ett löpnummer eller märker den med ett chip under huden.         

Lantbrukets djur

Information om märkning av lantbrukets olika djur finns på Jordbruksverkets webbplats.

 

Vidare läsning

Märkning av lantbrukets djur

Jordbruksverket:
Hundregistret