Cirkusdjur

Innan den första föreställningen för säsongen ska cirkusen besiktigas av länsstyrelsen. Du ska begära besiktning senast 14 dagar före den första föreställningen

En cirkus ska, senast 14 dagar före årets första föreställning, göra en begäran om besiktning till länsstyrelsen. Utöver detta ska cirkusen omgående göra en begäran till länsstyrelsen om ny besiktning när en förändring sker i djurbeståndet eller utrustningen, som är av väsentlig betydelse för djurskyddet och/eller djurhälsan.

Länsstyrelsens djurskyddshandläggare ansvarar för den löpande tillsynen över cirkusarna under säsongen.

Föreskrifter om djurhållning vid cirkusar med mera finns på Jordbruksverkets webbplats.