LOVA – vattenvårdsstöd för bättre havsmiljö

Syftet med bidraget är att förbättra och bevara Havs- och Vattenmiljön genom att främst minska mängderna kväve och fosfor, men även miljögifter. Stödet tas från Havs- och vattenmyndigheten och kommuner och ideella organisationer kan ansöka om medel hos Länsstyrelsen.