Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37a) - utökad utlysning

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till vissa nyanlända.

Syftet ska vara att:

  • Underlätta etableringen i samhället
  • Skapa nätverk
  • Stödja språkinlärning
  • Ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner. Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Målgrupp: nyanlända invandrare och asylsökande

Länsstyrelserna har nationellt 51 miljoner kronor att fördela inom ramen för § 37a under 2017. För Jönköpings läns kommuner finns det 2 240 000 kr att söka.

Utlysning görs den 1 mars 2017. Sista ansökningsdag är 8 maj 2017

Dokument