Energikartläggning

Det finns möjligheter för företag att få ersättning för genomförande av energikartläggning och energiplan.

Energimyndigheten ger stöd till 50% av kostnaden för konsult samt egen tid. Uppföljning görs av energimyndigheten efter tre år och kartläggningschecken kan bara användas en gång. Deltagande i Länsstyrelsens Energy Eff är stödberättigat.

Bidraget söks och hanteras via Energimyndigheten.