Kyrkliga kulturmiljöer

Bodsjö kyrka, Bräcke kommun. Foto: Länsstyrelsen, Ola Hanneryd.


 

Inledning

 

Vården av de kyrkliga kulturmiljöerna är en angelägenhet för alla medborgare, oavsett religionstillhörighet. Det uttrycks genom det lagskydd som de kyrkliga kulturmiljöerna omfattas av. I samband med att relationerna mellan staten och Svenska kyrkan förändrades i januari 2000, betonades att kyrkobyggnaderna också i fortsättningen ska vara tillgängliga för alla, för såväl gudstjänstfirande och enskild andakt som för att man skall kunna ta del av kyrkorummens stillhet och de stora kulturhistoriska värden som anläggningarna representerar.