Näsets såg i Rossön

Näsets såg ligger i byn Näset strax utanför Rossön i Jämtlands län. Då byn på 1910-talet fick elektricitet beslutade fem gårdar att gemensamt uppföra en elektrisk såg. Sågen byggdes 1920 och kunde tas i drift året därpå.

Sågen var en ersättning för den vattensåg som då fanns för Näsets och Öns byar. Som mest nyttjades den för husbehov och för försäljning av virke under 1930- och 40-talen. Ända in på 1980-talet sågades virke upp och såldes, men idag används den i princip bara för husbehov. Den sågverksförening som förvaltar sågen utgörs idag av fyra av de fem ursprungliga delägarna.

Näsets såg består av såghus och spånhus. Sågverkets maskineri utgörs av en cirkelsåg, en 5-kuttrig hyvel från Beronius Mekaniska Verkstad i Eskilstuna, en 30 hästkrafters elmotor samt en sågbänk av trä. Maskineriet drivs genom remdrift och är i princip oförändrat sedan byggtiden. 

Under första världskriget elektrifierades landsbygden i stor omfattning. Bristen på fotogen för belysning under krigsåren var en avgörande faktor som drev på utvecklingen. Förutom till belysning, nyttjades den nya elektriska kraften bland annat för motorkraft för att driva olika maskiner inom jordbruket, som tröskverk och vedkapar. Det var vanligt med gemensamt ägda anläggningar i byarna.

De enklare cirkelsågarna har ofta ansetts mindre kulturhistoriskt värdefulla än de mer avancerade ramsågarna. Genom att cirkelsågarna också ansetts representera en yngre, mer modern och vardaglig företeelse, har de uppmärksammats i mindre omfattning. De ofta oansenliga småindustrierna, bland annat bysågar, som uppfördes i stor mängd på landsbygden runt om i landet under industrialismens första decennier är ett kulturarv som idag till stor del försvunnit, förändrats eller förfallit.

Näsets såg är ett välbevarat och representativt exempel på en bysåg, av en typ som varit mycket vanlig. 

 

Näsets såg.
Näsets såg, Bodums-Näset 2:5, Bodums socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.

 

Cirkelsågen i Näsets såg. 
Cirkelsågen, Näsets såg.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Johan Loock.