Strömsunds kommun

I Strömsunds kommun finns hittills bara fyra byggnadsminnen, men många kulturhistoriskt värdefulla byggnader som berättar om liv och samhällsutveckling i nordöstra Jämtland och västligaste Ångermanland.

Ströms Vattudal och Inlandsbanan har varit viktiga kommunikationsleder, som skapat förutsättningar för näringsverksamhet och tätortsbildning. Byggda miljöer som är karakteristiska för Strömsunds kommun är till exempel fjälljordbruken, samiska miljöer, skogsbruksmiljöer och vattenkraftsanläggningar.

Kommunens fyra byggnadsminnen speglar koloniseringen av Norrlands inland, respektive det industriella genombrottet.

Karta över Strömsunds kommun med byggnadsminnen inprickade.

  1. Lövöns gamla kraftverk
  2. Kägelbanan i Backe
  3. Näsets såg i Rossön
  4. Trångåsen