Backe kägelbana

Kägelbanan i Backe uppfördes år 1888 vid den så kallade Kägelbaneudden strax utanför samhället. Banans tillkomst och historik hör samman med det lasarett som inrättades i Backe i början av 1880-talet, då också Fjällsjö Vattenkuranstalt etablerades.

Hälsosamma bad i kombination med stärkande brunnsdrickning blev populärt på många ställen i Jämtlands län vid tiden för det industriella genombrottet. Denna tidiga form av turism var som mest frekvent decennierna kring förra sekelskiftet, för att sedan snabbt klinga av. I Backe bildades ett särskilt aktiebolag för ändamålet - Kägelbanebolaget.

Kägelbanan är från början byggd som en kombinerad dansrotunda med bana för kägelspel. När intresset för kägelspel så småningom dalade, blev anläggningen med tiden i allt större utsträckning ett centrum i bygden för olika nöjen och tillställningar. Kägelbanebolaget upplöstes 1943 och anläggningen överlämnades till Fjällsjö hembygdsförening. Byggnaden flyttades samtidigt till hembygdsgården.

Kägelspelet är en föregångare till bowlingen och har mycket gamla anor. Principen att slå ned käglor eller motsvarande med rullande klot anses vara ett av världens äldsta tävlings- och sällskapsspel med förhistoriska rötter. I Sverige byggdes många kägelbanor i slutet av 1800-talet, ofta som en del av rekreationsanläggningar.

 

Backe kägelbana.
Backe kägelbana, Backe 4:148, Fjällsjö socken.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Helena Nilsson.

 

Kägelbanan med de nio käglorna.
Banan med de nio käglorna.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Helena Nilsson.