Ragunda kommun

Ragunda kommuns byggnadsminnen speglar det samhälle som växte fram i Östjämtland under 1800-talets andra hälft.

Sågverksindustrins genombrott möjliggjorde en träarkitektur med lövsågeridekorationer i överflöd. I Skyttmon byggdes det ena efter det andra träslottet upp av byns rika bönder, som själva behöll kontrollen över skogen.

Tiden präglades också av järnvägens framdragning, som ledde till en omfattande tätortsbildning. Stationssamhället Ragunda blev för en kort tid ett av bygdens centra.

 

Karta över Ragunda kommun med byggnadsminnen inprickade.

  1. Markusgården
  2. Aspnäset
  3. Strånäset
  4. Ragunda tingshus