Härjedalens kommun

I Härjedalens kommun återfinns de flesta byggnadsminnena i det ålderdomliga jordbrukslandskapet i Svegs, Älvros och Lillhärdals socknar.

I byn Eggen finns tre timrade byggnader från 1300-talet. Jo Jonsvallen är en ovanligt påkostad hemfäbod med åldriga byggnader. Tre av kommunens byggnadsminnen representerar industriell verksamhet i form av en bysåg, en vadmalsstamp och en flottningsled.

Flera av byggnadsminnena är välkända så kallade kringbyggda gårdar, däribland Högen, Remsgården och Tomtangården.

 

Karta över Härjedalens kommun med byggnadsminnen inprickade.

 

 1. Vemhåns vadmalsstamp
 2. Remsgården
 3. Remsågen
 4. Duvberg
 5. Vallgården
 6. Älvros
 7. Herrö
 8. Eggen - bod
 9. Eggen - härbre
 10. Eggen - tröskloge
 11. Högen
 12. Sunnanå (1)
 13. Sunnanå (2)
 14. Kvistabäckens flottled
 15. Jo Jonsvallen
 16. Torpet Halla