Ta kontroll över kostnaderna för förorenade områden

Omslag Ta kontroll över kostnaderna för förorenade områden
Löpnummer:
2016:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2016
Sidantal:
24
Denna broschyr är en hjälp för verksamhetsutövare att utreda de områden och fastigheter som misstänks vara förorenade
och att förhindra att nya förorenade områden uppkommer. Förutom lagkrav finns det andra starka skäl för verksamhetsutövare att undersöka och vid behov åtgärda förorenade områden. Det kan till exempel vara svårt att sälja eller använda mark som är förorenad.
Kommentar:
Publikationen kan laddas ner digitalt nedan.