Samråd om stöd till bredband inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020

I tredje beslutsomgången för bredband inom Landsbygdsprogrammet har 10 ansökningar kommit in till Länsstyrelsen. Nedan publiceras områdeskartor för planerad fiberutbyggnad.

Länsstyrelsen ger nu marknadsaktörer som vill bygga ut i dessa områden möjlighet att lämna synpunkter. Ansökningarna gäller investeringar i sex av länets åtta kommuner. 

Yttrande över dessa områden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 1 april 2017. 

Det offentliga samrådet görs för att kontrollera att ingen marknadsaktör planerar en bredbandsutbyggnad i samma område inom de närmsta tre åren.

Skriftligt yttrande ska i första hand skickas med e-post till jamtland@jamtland.se eller i andra hand per post till Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 ÖSTERSUND.

Du behöver inte skicka in samma handling på båda sätten.

Vänligen ange diarienummer 602-1546-17 samt sökande och områdets namn i yttrandet.

Områdeskartor omgång 3