Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte Eldrimner

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte den 8–9 februari Jämtlands län, som en del av sin pågående Sverigeresa för att fördjupa sig i lokala landsbygdsförhållanden.
Sven-Erik Buchts med flera

Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverk och har sina lokaler i Ås, utanför Östersund.

Vid besöket fick landsbygdsministern information om Eldrimners verksamhet samtidigt som han tillsammans med bland andra Eldrimners verksamhetschef Bodil Cornell samt länsråd Susanna Löfgren, samtalade om mathantverkets betydelse för landsbygdsutveckling, besöksnäring och sysselsättning.

– När jag möter företagare under min Sverigeresa och frågar dem varifrån de fått sin kunskap säger många att de fått den från Eldrimner, och det är ju ett bevis på att Eldrimner är en jobbskapande verksamhet över hela landet, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Landsbygdsministern besökte även Eldrimners bageri, mejeri, charkuteri och den kurs i ölbryggning som pågick i ateljén.