Skyddsjakt på vitkindade gäss

Länsstyrelsen fattade den 14 juni beslut om att bevilja skyddsjakt i förebyggande syfte på totalt fyra vitkindade gäss i Haxäng utanför Brunflo.

​Det finns risk för att gässen kommer orsaka allvarlig skada på en kornåker samt en vall och skyddsjakt är en av flera förebyggande åtgärder som genomförs för att förhindra skadorna.

Effekten av skyddsjakten kommer att utvärderas när den är utförd.

Mer information

Läs mer om skyddsjakt på vitkindade gäss.

Alla skyddsjaktsbeslut hittar du på sidan Jakt och vilt.