Skyddsjakt på järv inhiberad

Det beslut om skyddsjakt efter 13 järvar inom fem områden i Jämtlands län som Länsstyrelsen fattade den 31 oktober har inhiberats av Förvaltningsrätten i Luleå.

Inhibering innebär att skyddsjakten är avlyst i samtliga jaktområden i väntan på att målet avgörs slutgiltigt.

Se vidare i bifogat beslut från Förvaltningsrätten, mål nr 2532-17.