Skyddsjakt efter lodjur inom Jovnevaerie sameby

Länsstyrelsen har i dag fattat beslut om skyddsjakt efter tre lodjur i två delområden i ett vinterbetesområde i Jovnevaerie sameby.

​Lodjuren har uppehållit sig i områdena under en period och orsakat skada för samebyn. De fälldes inte under den nyss avslutade licensjakten varför problembilden med fällda renar och skingrade renhjordar kvarstår för samebyn. Beslutet gäller från och med den 10 mars 2017.

Beslutet finns att läsa på Länsstyrelsens webbsida Jakt och vilt.