Muntligt beslut om skyddsjakt efter björn

Länsstyrelsen fattade den 26 april ett muntligt beslut om skyddsjakt efter två björnar inom Ohredahke samebys åretruntmarker i Strömsunds kommun.

​Samebyn ansökte om skyddsjakt efter två björnar den 25 april 2017.

Björnar har under en tid vistas nära samebyns renhjordar där vajorna är i färd att kalva.

Spridda renhjordar

Björnarnas jaktförsök samt spridda renhjordar i området, har dokumenterats.

En av björnarna fälldes under samma förmiddag som beslutet fattades. En björn återstår, beslutet gäller till och med 2 maj

Länsstyrelsen lägger ut ett skriftligt beslut inom kort.