Två muntliga beslut om skyddsjakt på björn

Länsstyrelsen har fattat två muntliga beslut om skyddsjakt på björn i Jijnjevaerie och Jovnevaerie samebyar.

​Länsstyrelsen fattade den 4 maj ett muntligt beslut om skyddsjakt efter en björn inom Jijnjevaerie samebys åretruntmarker i Krokoms kommun.

Samebyn ansökte om skyddsjakt efter en björn den 4 maj 2017. Björnen har de senaste dagarna uppehållit sig i ett område med mycket ren med vajor som är i färd att kalva.

Björnen fälldes under samma eftermiddag.

Länsstyrelsen har fattat muntligt beslut om skyddsjakt efter en björn även inom Jovnevaerie samebys åretruntmarker.

Länsstyrelsen kommer att publicera de skriftliga besluten inom kort.