Lodjursjakten stoppas inte genom inhibition

Förvaltningsrätten avslår yrkandena om inhibition av licensjakten på lodjur i Jämtlands län. Det innebär att jakten tills vidare får fortsätta och att Förvaltningsrätten i Luleå kommer att meddela en dom senare.

​Inhibition innebär att Förvaltningsrätten i Luleå besvarar frågan om beslutet om lodjursjakt, i väntan på dom, tills vidare inte ska gälla.

Förvaltningsrätten har beslutat att inte inhibera beslutet. Det betyder att jakten får fortsätta i väntan på senare dom från Förvaltningsrätten i Luleå.

Förvaltningsrätten skriver följande:
 "Utifrån vad som hittills framkommit i målet bedömer förvaltningsrätten, som senare slutligt kommer att ta ställning i målet, att det saknas skäl att besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. Yrkandena om inhibition ska därför avslås."

Läs Förvaltningsrättens beslut.