Länsstyrelsen överklagar lodjursbeslutet

Förvaltningsrätten i Luleå upphävde tisdagen den 5 december Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt på åtta lodjur i rennäringens vinterbetesland. Länsstyrelsen kommer att gå vidare med frågan och överklagar Förvaltningsrätten beslut till Kammarrätten.

Förvaltningsrätten anser att Länsstyrelsen inte tillräckligt väl beskrivit de skador som lodjuren orsakar rennäringen. Detsamma gäller vilken effekt jaktbeslutet får.

– Vi kan se av Förvaltningsrättsdomen att vi har olika uppfattningar. Vi kommer därför att överklaga domen för att få beslutet prövat av Kammarrätten, säger Henrik Hansson, chef för viltfunktionen på Länsstyrelsen. 

– Det är bra för alla parter att frågor som gäller skyddsjaktsbeslut prövas av domstolarna så förvaltningen blir mer förutsägbar.

Förebyggande beslut

Beslutet om förebyggande lodjursjakt fattades av Länsstyrelsen för att minska de skador som lodjuren årligen orsakar rennäringen i vinterbetesområdena. Varje år fattas skyddsjaktsbeslut i samma områden på grund av skador som dokumenterats.

Det som är nytt i Länsstyrelsens beslut, är att det är fattat i förebyggande syfte. Det betyder att jakten ska ske innan skadorna har uppstått. Jakten kommer också att på sikt förändra lodjurens utbredning i länet.

Minska rennäringens skador

– Vinterbetesområdena är de områden där lodjuren gör mest skada, och där finns det också flest lodjur. Om vi minskar antalet lodjur där så minskar också den skada de gör, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen.

– Det finns gott om andra områden i länet där lodjuren istället kan öka. Där finns också föda, som rådjur, småvilt och annat. I och med att vi nu har mycket lodjur i länet så anser vi att vi kan minska stammen där den gör mest skada, säger Johan Nyqvist.