Ingen hängbro över Handölan i sommar

Den hängbro över Handölan som raserades i december 2016 kommer inte att ersättas under sommarsäsongen 2017.

​En ny bro är planerad, men på grund av sen snösmältning i området kommer ingen bro att finnas på plats förrän allra tidigast i slutet av hösten 2017.

Bron ligger längs den statliga skid- och vandringsleden från Storulvån via Tjallingen och Gåsåns vindskydd mot Gåsen (led Z 42).

Vid låg vattenföring kan man vada över ån Handölan, vid gamla vadstället öster om parkeringen vid Storulvåns fjällstation. Vid kraftigt regn eller högvatten är det direkt olämpligt och farligt att använda vadstället!

I övrigt hänvisar vi till de befintliga sommarlederna längs sträckan Storulvån – Sylarna – Gåsen via Gamla Sylens rastskydd.