Förvaltningsrätten ger Länsstyrelsen rätt efter nytt skyddsjaktsbeslut

Förvaltningsrätten i Luleå ger Länsstyrelsen rätt  i det andra skyddsjaktsbeslutet på varg i Bräcke. Skälet är att beslutet byggde på nya förutsättningar – nyligen dokumenterade observationer av vargarna.

​Vargparet i Bräcke har varit aktuella för skyddsjakt inom Jovnevaeries vinterbetesområde sedan oktober 2016.

Beslutet har förlängts i omgångar men inget av besluten har kunnat verkställas på grund av  ogynnsamma väderförhållanden och obefintlig spårsnö.

Det senaste beslutet gällde under tiden  14 december till och med 16 januari. Det beslutet överklagades.

Domstolen upphävde Länsstyrelsens beslut den 4 januari med motivet att de observationer av varg som gjorts var flera veckor gamla. Det kunde inte påvisas att vargarna var kvar i området.

Den 5 och 6 januari gjordes nya observationer av vargarna och samebyn ansökte om skyddsjakt på nytt. Länsstyrelsen fattade ett muntligt beslut om skyddsjakt den 6 januari.

Även detta beslut överklagades av Wolf Association Sweden. Föreningen framförde att det var fel av Länsstyrelsen att fatta ett nytt beslut under den tid som det tidigare beslutet skulle ha gällt (fram till den 16 januari) även om det upphävts.

Föreningen hävdade att förutsättningarna var desamma som då domstolen upphävde det första beslutet.

Domstolen avslog WAS överklagande och gjorde samma bedömning som  Länsstyrelsen.

Domstolen konstaterade därför att det sista skyddsjaktsbeslutet byggde på nya förutsättningar eftersom det fanns nyligen dokumenterade observationer av vargarna.

Därmed anser Förvaltningsrätten att Länsstyrelsen har gjort rätt bedömning.

Här kan du läsa Förvaltningsrättens dom.