Förvaltningsrätten avskriver överklagan mot licensjakt på lodjur

Förvaltningsrätten i Luleå avskriver målet om överklagan mot Länsstyrelsens beslut om licensjakt på lodjur.

En av personerna som överklagat är enligt svensk lag inte behörig att överklaga, varför det överklagandet helt avvisas.

Tre organisationer och en privatperson överklagade Länsstyrelsens beslut om licensjakt på 27 lodjur. Privatpersonen hade ingen laglig talerätt – se beslutet – och Förvaltningsrätten avvisar därför personens överklagan.

Förvaltningsrätten konstaterar att Länsstyrelsen avlysts då samtliga lodjur inom beslutet var fällda och skriver följande i domen:

Avskrivas från vidare handläggning

"Frågan i målet har därmed förfallit och förvaltningsrätten bedömer att det inte framkommit sådana omständigheter som innebär att det finns ett befogat intresse av att ändå pröva målet i sak. Målet ska därför avskrivas från vidare handläggning."

Läs Förvaltningsrättens dom.

Pressmeddelande om beslutet och överklagan finns att läsa längre ner på denna sida i Nyheter.