Detta gör landshövding Jöran Hägglund vecka 21 och 22

Landshövding Jöran Hägglund kommer bland annat att träffa representanter för Luftfartsverket i Sundsvall samt delta på Miljömålsdagarna 2017.

Måndag 22 maj

Interna möten på Länsstyrelsen.

Tisdag 23 maj

Kunskapsseminarium anordnat av Länsstyrelsen Jämtlands län och nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Sammanträde med rennäringsdelegationen.

Middag på Residenset med representanter från näringslivet.

Onsdag 24 maj      

Möte i Sundsvall med representanter för Luftfartsverket.

Lördag 27 maj

Tal i Badhusparken vid Försvarets och Veteranernas dag.

Måndag 29 maj

Möte med Länsstyrelsens insynsråd.

Tisdag 30 maj

Miljömålsdagarna 2017 på Quality hotel Frösö Park.

Utdelning på Residenset av stipendier från Rausingfonden samt Clara och Sjune Svenssons fond.

Onsdag 31 maj

Inleder Kulturmiljöforum.

Middag på Residenset med anledning av Kulturmiljöforum.

Torsdag 1 juni

Dialogmöte på Residenset med utredare Britt Bohlin kring utredningen Sveriges besöksnäring.