Bröt mot hundförbudet – fick 7 500 kronor i böter

En naturbevakare från Länsstyrelsen tog en jägare på bar gärning med att träna sin fågelhund på Blåhammarfjället då det rådde generellt hundförbud.

​Brottet var att jägaren låtit sin hund springa lös i marker där det fanns vilt. Händelsen inträffade den 2 maj 2016.

Generellt hundförbud gäller årligen under perioden 1 mars till och med 20 augusti.

Jägaren anses ha begått gärningen med uppsåt eller grov oaktsamhet. Påföljden blev 30 dagsböter á 250 kronor, 7 500 kronor i böter.

I det så kallade strafföreläggandet till jägaren, står följande att läsa:

"BROTT MOT LAGEN OM TILLSYN ÖVER HUNDAR OCH KATTER

Du har inte hållit din hund under sådan tillsyn att den hindrades från att springa lös i marker där det fanns vilt. Det hände den 2 maj 2016 på Blåhammarfjället, Duved, Åre kommun. Du begick gärningen med uppsåt eller av grov oaktsamhet."