Beslut om förebyggande skyddsjakt efter 13 järvar

Under tisdagen den 31 oktober fattade Länsstyrelsen, på eget initiativ, ett beslut om skyddsjakt på högst 13 järvar inom fem jaktområden med jakttid från 1 november 2017 till 15 januari 2018.

​De senaste årens inventeringar har visat på ett stadigt ökande antal järvar och det finns en tydlig skadebild för länets renskötsel.

För att minska risken för allvarlig skada bedömer Länsstyrelsen det nödvändigt att avliva maximalt 13 järvar i ett antal av länets samebyars fjällbetesområden.