Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt efter två lodjur

Länsstyrelsen fattade under tisdagen 7 mars beslut om skyddsjakt efter två lodjur i ett vinterbetesområde i Handölsdalens sameby.

​Lodjuren har uppehållit sig i området under en period och orsakat skada för samebyn. De fälldes inte under den nyss avslutade licensjakten varför problembilden med fällda renar och skingrade renhjordar kvarstår för samebyn. Beslutet gäller från och med den 9 mars.

Beslutet finns att läsa på Länsstyrelsens webbsida Jakt och vilt.